PROJECT

Looking for a present with Sasha

Using a SNS data, sasha helps you with looking for a present for somebody on website.

CREDIT

Dentsu
Koichi Yamamoto / Kaoru Sugano / Natsuki Matsuura / Kyoko Yonezawa
unisys
羽田昭裕 / 牧野友紀 / 山田茂雄 / 中原和洋
Qosmo
Alexander Reeder / Koki Yamada / Nao Tokui / Taeji Sawai
Kayac
Takuro Miyoshi / Kazuya Hiruma / Yosuke Douke / Muga Keiraku / Masanori Nagamura
SHARE :

Qosmo